• Στρατηγικά, με έδρα την Κύπρο, σημείο συνάντησης της Ευρώπης, Βόρειας Αφρικής και Μέσης Ανατολής, η GPG στοχεύει στη δημιουργία γεφυρών. Γέφυρες που ενώνουν τους πελάτες της με ένα δίκτυο από επαγγελματίες παγκόσμιου κύρους από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Γέφυρες που ενώνουν την τεχνολογία με τους ανθρώπους, που υπηρετεί. Γέφυρες μεταξύ καλών επιχειρηματικών ιδεών και της χρηματοδότησης που χρειάζονται για να πετύχουν. Και όλα αυτά με απόλυτη εχεμύθεια.
  • • Οι Υπηρεσίες Μας: Περίληψη