Επικοινωνία

Άλλες πληροφορίες:

Δηλωθείσα Διεύθυνση: Ανεξαρτησίας & Κυριάκου Μάτση, Roussos Limassol Tower, 8ος Όροφος, Λεμεσός 3040, Κύπρος.

Ταχυδρομική Διεύθυνση Αλληλογραφίας: GPG, Τ.Θ. 6, Μαρώνι 7737, Κύπρος

Τηλέφωνο:
Κύπρος (Κεντρικά) +357 25030427
Ην. Βασίλειο και Ιρλανδία + 44 207 0487044
ΗΠΑ +1 646 432 0794
Νότια Αμερική και Μεξικό + 57 1381 9163