Γιατί η Κύπρος;

Με την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου οικονομικής αναδιάρθρωσης να βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος και με πολλές άλλες μεταρρυθμίσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη, η Κύπρος θα γίνει ακόμα πιο φιλική προς τις επιχειρήσεις και ένα περιβάλλον πιο ελκυστικό για επενδύσεις από ποτέ. Η εκμετάλλευση μεγάλων αποθεμάτων φυσικού αερίου τα επόμενα χρόνια θα μετατρέψουν την Κύπρο σε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες του κόσμου. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή για την ίδρυση εταιρίας στην Κύπρο.

Η Κύπρος προσφέρει ένα πολύ ευνοϊκό φορολογικό σύστημα για εταιρίες και ιδιώτες, με τη χαμηλότερη εταιρική φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προηγμένη εμπορική υποδομή, εξειδικευμένο και πολύγλωσσο εργατικό δυναμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο σύμφωνο με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, η Κύπρος προσφέρει έναν ευχάριστο τρόπο ζωής, με ηλιοφάνεια όλο το χρόνο, πανέμορφες παραλίες και βουνά, ιστορικές τοποθεσίες και φιλόξενους ανθρώπους. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων.. Στην Αμερική μπορείτε να απευθυνθείτε στο Cyprus Trade Mission στη Νέα Υόρκη, με το εξυπηρετικό και άριστα καταρτισμένο προσωπικό του.

EMEA Now

Μέσω του EMEA Now, η GPG προσφέρει ένα ευρύ φάσμα από πολύτιμες υπηρεσίες σε οργανισμούς που επιθυμούν να ανοίξουν μια ανώνυμη εταιρία στην Κύπρο για την εξυπηρέτηση όλων ή συγκεκριμένων περιοχών της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

Δημιουργία Εταιρίας

Η GPG μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία εταιρίας, παρέχοντας υπηρεσίες μέσω εξειδικευμένων στελεχών στη δημιουργία εταιριών στην Κύπρο και παρέχοντας διαμεσολάβηση με γνωστούς και αξιόπιστους τραπεζίτες, δικηγόρους, λογιστές και ελεγκτές. Συνήθως παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες με χαμηλό κόστος, ως μέρος της προσέγγισής μας στην οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων με τους πελάτες μας.

Προσωρινή Διαχείριση και Διεύθυνση

Σε πολλές περιπτώσεις, οι οργανισμοί που επεκτείνονται σε νέες αγορές αντιμετωπίζουν λειτουργικές ή/και διευθυντικές προκλήσεις στην εκτέλεση των σχεδίων τους. Η GPG δύναται να παρέχει, σε προσωρινή ή πιο μακροπρόθεσμη βάση, έμπειρα ανώτατα και ανώτερα στελέχη, συνήθως με πάνω από 25 χρόνια προϋπηρεσίας, για την κάλυψη αυτών των κενών. Μπορούμε επίσης να παρέχουμε εκτελεστικούς και μη-εκτελεστικούς διευθυντές. Να σημειωθεί ότι η αξιοποίηση ενός στελέχους της GPG ουσιαστικά προσφέρει πρόσβαση στη γνώση, την εμπειρία και την ικανότητα του συνόλους της GPG.

Υπηρεσίες Τιμολόγησης

Η GPG προσφέρει αναγνωρισμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες τιμολόγησης σε όλες τις περιοχές ΕΜΕΑ σε εταιρίες που συνεργάζονται με μεγάλο αριθμό προμηθευτών, αναδόχων και συμβούλων. Υπό τη στέγη μιας ενιαίας εταιρικής δομής, οι υπηρεσίες τιμολόγησης της GPG βασίζονται σε συμφωνία μεσεγγύησης που παρέχει ασφάλεια στους πελάτες και στους προμηθευτές της, συλλέγοντας, αποστέλλοντας και κατανέμοντας έσοδα με αποδοτικό, φορολογικά αποτελεσματικό και νόμιμο τρόπο. Επιπλέον, ως μέρος αυτού του πακέτου, οι πελάτες μας απολαμβάνουν διατραπεζικά spot rate συναλλαγματικά επιτόκια και όχι τα εξωφρενικά επιτόκια 3-5% που χρεώνουν οι περισσότερες τράπεζες.

Η GPG βοηθά στην οικοδόμηση αυτών των γεφυρών. Περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε με τη GPG