Η Global Partnership Group G.P.G Limited διαθέτει δύο τμήματα παροχής υπηρεσιών ΙΤ:

 • GPG IT Outsourcing Services - που παρέχονται μέσω της θυγατρικής μας στη Νότια Αμερική, η οποία παρέχει την εξωτερική ανάθεση και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας παγκοσμίως.
 • GPG Enterprise Support Services - η GPG παρέχει μία εξουσιοδοτημένη τεχνική υπηρεσία για την Ανάκτηση Πληροφοριών των Επιχειρήσεων και για την Στρατηγική Συμμαχία θυγατρικών της infraWise Inc

GPG IT Outsourcing Services

Ενώ τα οφέλη της εξωτερικής ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένου τη μείωση του κόστους, την πρόσβαση σε ειδικευμένους πόρους, τον χαμηλότερο κίνδυνο και την πιο ταχεία ανάπτυξη, είναι η ευρέως αναγνωρισμένη καινοτόμος προσέγγιση της GPG, που προσφέρεται σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, από τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, έως και στις μεγαλύτερες, καθιερωμένες εταιρείες, και είναι κάτι περισσότερο από μια απλή εξωτερική ανάθεση.

GPG Outsourcing Service περιλαμβάνει

 • Ανάπτυξη Εφαρμογών
 • Υποστήριξη των Εφαρμογών
 • Διαχείριση Έργων ΙΤ
 • Διασφάλιση της ποιότητας (QA) και δοκιμές
 • Μετάφραση του προϊόντος στα ισπανικά

Οι μεγαλύτεροι οργανισμοί θα επωφεληθούν από την ετοιμοπαράδοτη ανάπτυξη των υπηρεσιών «με το κλειδί στο χέρι» και τη διαχείριση έργων σε κλασματικό κόστος. Κάθε έργο θα προσαρμόζεται επιδέξια για την κάλυψη των επιχειρησιακών χρονοδιαγραμμάτων και απαιτήσεων, έτσι πιστοποιεί ένα σαφές πλεονέκτημα των επιχειρήσεων έναντι ανταγωνιστών τους, με σημαντική εξοικονόμηση, συγκρίνοντας, με τα συνήθη ποσοστά στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική, ή ακόμα και στη Ινδία.

Ωστόσο, η GPG διαφοροποιείται προσφέροντας δύο επιπλέον πολύ καινοτόμες ρυθμίσεις για τις τιμές, οι οποίες συνοψίζονται παρακάτω.

Μηδενικό ή Χαμηλό Κόστος Ανάπτυξης

Για επιλεγμένες νεοσύστατες επιχειρήσεις τεχνολογίας, για τις οποίες, η GPG κρίνει ότι έχουν σημαντικές εμπορικές δυνατότητες, η GPG θα συμβάλει στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού μοντέλου και θα εξετάζει την υποστήριξη για ανάπτυξης πόρων με χαμηλό ή μηδενικό κόστος, με αντάλλαγμα, ένα μερίδιο από τη μελλοντική επιτυχία της εταιρείας. Η GPG έχει εκτεταμένη εμπειρία στην βοήθεια των πελατών της, με απευθείας διαδικτυακή παρουσία, με διαδικτυακό εμπόριο και άλλες συναφείς διαδικτυακές τεχνολογίες . Επιπλέον, ΤΩΡΑ, η GPG μέσω των επιχειρήσεων της στο Ντουμπάι, προσφέρει νομίμως αποτελεσματικές φορολογικές δομές, με τις οποίες είτε εξαλείφει είτε αναβάλει μελλοντικούς φόρους, πρώτου η τεχνολογία εκκίνησης μετατραπεί σε μία επιχείρηση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Υπηρεσίες «Στο Κόστος»

Για τα μεγάλα έργα που απαιτούν 50 έτη εμπειρία ή και περισσότερο, η GPG προσφέρει μια πρωτοποριακή υπηρεσία σε χρόνο και σε υλικά, επονομαζόμενη ως «στο κόστος» υπηρεσία. Η GPG θα επιλέξει και να προσλάβει ειδικευμένους πόρους ΙΤ για λογαριασμό του πελάτη της. Ο πελάτης θα πληρώσει για τους πόρους ΙΤ στο κόστος, στο οποίο Θα συμπεριληφθούν οι τοπικές κοινωνικές ασφαλίσεις, τα ασφαλιστικά γραφεία και οι φόροι των μισθωτών υπηρεσιών μπορεί να είναι τόσο μικρό, όσο $ 100 ανά ημέρα. Στην GPG θα πρέπει να καταβληθεί μία συμφωνημένη προσαύξηση για τη διαχείριση του έργου, κατά περίπτωση, των υποδομών, όπως είναι η προσωρινή έδρα.

GPG Enterprise Support Services

Η GPG παρέχει υποστήριξη και υπηρεσίες σε διεθνούς αναγνωρισμένους οργανισμούς στην Ευρώπη, για την infraWise. Η GPG είναι ο Εξουσιοδοτημένος Φορέας Παροχής Υπηρεσιών για Ανάκτηση Πληροφοριών των Εταιριών και εδρεύει στο Σικάγο των ΗΠΑ, καθώς είναι η Στρατηγική Συμμαχία Θυγατρικών, για την infraWise Inc στη Βόρεια Καρολίνα.

Η GPG παρέχει περαιτέρω εξειδίκευση στο ITIL, έτσι ώστε μια επιχείρηση να μπορεί να διαχειριστεί τμήμα του ΙΤ και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, χρησιμοποιώντας ένα παγκόσμιο πρότυπο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών, οι διαδικασίες και τα εργαλεία αυτοματισμού για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η Διαχείριση Προβλημάτων, η Διαχείριση των Αλλαγών, καθώς και η δημιουργία των τηλεφωνικών κέντρων (help desks), παρέχονται από τους εταίρους της GPG, συμπεριλαμβανομένου δημόσιων μαθημάτων και σεμινάρια κατάρτισης.

Στους Πελάτες περιλαμβάνονται:

 • Οι μεγαλύτερες τράπεζες του Ην. Βασιλείου
 • Μερικές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες στην Ευρώπη
 • Διεθνείς Αερογραμμές
 • Εταιρίες κατασκευής αυτοκινήτων
 • Μερικά από τα μεγαλύτερα εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης στην Ευρώπη
 • IBM (πάρα πολλά εκπαιδευτικά σεμινάρια κατάρτισης εκ μέρους της, σε όλη την Ευρώπη)

Επιπλέον, το 2013,η GPG απέκτησε Azam International Technologies, μια εταιρεία λογισμικού που έχει αναπτύξει εργαλεία λογισμικού για την καταγραφή ήχου / την καταγραφή συνεδριάσεων για να αποφευχθούν παρεξηγήσεις. Ανατρέξτε στο www.azamit.com … μην το πω απλά, Azam IT!